Linh Mục Quản Nhiệm

Cha Chánh Xứ
Giuse Nguyễn
Thanh Châu
Cha Phó Xứ
Micae Phạm
Ngọc Trác, CRM
Cha Cố
Phêrô Hoàng
Xuân Nghiêm
Thầy Phó Tế
Đaminh Đặng
Văn Nước
05-7-2020: Lễ Ban Phép Thêm Sức 2020
05-7-2020: Lễ Ban Phép Thêm Sức 2020
05-7-2020: Lễ Ban Phép Thêm Sức 2020
25-6-2020: Cha phó mới Micae Phạm Ngọc Trác
14-6-2020: Rửa Tội Tân Tòng
14-6-2020: Rửa Tội Tân Tòng
14-6-2020: Rửa Tội Tân Tòng
  • TÂM TÌNH CHA XỨ: Quý ông bà và anh chị em thân...
  • Ý Cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 6 năm 2020
  • Bài đọc Chúa Nhật: Năm A
    Ngày thường: Năm Chẳn (2) GKPV: 4
Bản Tin Mục Vụ
Sinh hoạt GX
Giờ Thánh Lễ
Mass Schedule
Thánh Lễ Online
Online Mass
Trường Thánh
Trần Văn Thiện
Bản Đồ Chỉ Dẫn
Map & Direction
Facebook
Giáo Xứ

  Tin Giáo Xứ

  Tin Vatican

  Tin Giáo Hội

  Hình Ảnh Sinh Hoạt