Chương Trình Sinh Hoạt Giáo Xứ

  • Thánh Lễ Trưc Tuyến (05/11 - 05/31): † Thứ Hai: 6:30PM   † Thứ Bảy: 6:00PM   † Chúa Nhật: 10:00AM
  • Thứ Hai (05/18) - Thứ Sáu (05/29): Các thánh lễ hằng ngày lúc 6:30 sẽ được cử hành. Không có thánh lễ cuối tuần.
  • Từ Thứ Bảy (05/30) và Chúa Nhật (05/31): Các thánh lễ sẽ trở lại như bình thường.
  • Xin xem các hướng dẫn và xin tuyệt đối tuân giữ khi trở lại giáo xứ
  • MCO: Xin nhấn chuột vào đây để xem MCO Invitation Video.

  Linh Mục Quản Nhiệm

Cha Chánh Xứ
Giuse Nguyễn
Thanh Châu
Cha Phó Xứ
Philipphê Lâm
Bá Trọng, CRM
Cha Cố
Phêrô Hoàng
Xuân Nghiêm
Thầy Phó Tế
Đaminh Đặng
Văn Nước
17-05-2020: Lễ Bế Giảng Năm Học 2019-2020
17-05-2020: Lễ Bế Giảng Năm Học 2019-2020
03-05-2020: Kính Đức Mẹ Tại Giáo Xứ
12-04-2020: Phục Sinh 2020 - Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô
12-04-2020: Thánh Lễ Phục Sinh 2020
12-04-2020: Thánh Lễ Phục Sinh 2020
11-04-2020: Vọng Phục Sinh 2020 - Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô (Rome)
11-04-2020: Vọng Phục Sinh 2020 - Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô (Rome)
11-04-2020: Vọng Phục Sinh 2020 - Nhà Thờ Chánh Tòa St. James
11-04-2020: Vọng Phục Sinh 2020 - Nhà Thờ Chánh Tòa St. James
  • TÂM TÌNH MỤC TỬ: Quý ông bà và anh chị em thân mến ...
  • Ý Cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 6 năm 2020
  • Bài đọc Chúa Nhật: Năm A
    Ngày thường: Năm Chẳn
Bản Tin Mục Vụ
Sinh hoạt GX
Giờ Thánh Lễ
Mass Schedule
Thánh Lễ Online
Online Mass
Trường Thánh
Trần Văn Thiện
Bản Đồ Chỉ Dẫn
Map & Direction
Facebook
Giáo Xứ

  Tin Giáo Xứ

  Tin Vatican

  Tin Giáo Hội

  Hình Ảnh Sinh Hoạt

-->