12-11-2017: Ministry Fair 2017
12-11-2017: Ministry Fair 2017
12-11-2017: Ministry Fair 2017
12-11-2017: Ministry Fair 2017
05-11-2017: 10 năm cung hiến thánh đường
05-11-2017: 10 năm cung hiến thánh đường
05-11-2017: 10 năm cung hiến thánh đường
04-11-2017: Thánh lễ tại nghĩa trang
04-11-2017: Thánh lễ tại nghĩa trang
04-11-2017: Thánh lễ tại nghĩa trang
  • NHỮNG NÉN BẠC HỒNG ÂN: Tục ngữ Pháp dạy rằng: "Ai có sức khỏe có tất cả....
  • Ý Cầu nguyện của Đức Thánh Cha: Xin Ơn cho các Nhân Viên Làm Việc và Người Bị Thất Nghiệp
  • Bài đọc Chúa Nhật: Năm A Ngày thường: Năm lẻ (1) -- GKPV Thường niên 25 ...

  Tin Giáo Xứ

Hội Tết Về Nguồn 26
Ngày 27-28 Tháng 1, 2018
Bạn có thể giúp gì cho Hội Tết Về Nguồn?
Người Công Giáo quan tâm hơn đến việc đọc kinh Thánh Vào cuối những năm 1950 ...(Vatican - Hồng Thửy)
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Fatima
Tìm hiểu sứ điệp Fatima (VietCatholic)
Ơn Gọi
Ơn gọi còn được nói là ơn kêu gọi, hay văn chương hơn...
(Nguyễn Ngọc Sáng)
Virtual Reality Tour of
the Basilica of Saint Peter.
Virtual Reality Tour of
the Sistine Chapel.

  Sinh Hoạt Giáo Xứ

Bản Tin Mục Vụ

Sinh hoạt giáo xứ trong tuần

Phong Trào Cursillo

Giáo phận Orlando

Nhạc Thánh Ca

Soạn cho piano

Bản Đồ Chỉ Dẫn

Đường đến giáo xứ

  Hình Ảnh Sinh Hoạt

Trung Thu 2017

Lễ Phục Sinh 2017

Lễ Truyền Phép 2017

Đàng Thánh Giá 2017