♦ Tĩnh Tâm Giới Trẻ (Youth Workshop): Date: Sunday, February 25, 2018 - Time:2:30PM-4:30PM
Youth Workshop Registration or text to 407-668-6902

18-2-2018: Giới thiệu Tuyển nhân dự tòng
16-2-2018: Lễ Tân Niên
15-2-2018: Lễ Giao Thừa
15-2-2018: Lễ Giao Thừa
14-2-2018: Lễ Tro 2018
14-2-2018: Lễ Tro 2018
  • TÂM TÌNH MỤC TỬ: Quý ông bà và anh chị em thân mến....
  • Ý Cầu nguyện của Đức Thánh Cha: Xin Ơn cho Người Cao Niên: Để thành phần cao niên...
  • Bài đọc Chúa Nhật: Năm A Ngày thường: Năm lẻ (1) -- GKPV Thường niên 25 ...

  Tin Giáo Xứ

Các mục tử cần có sự hiền lành của Chúa Giêsu
Người mục tử cần mang lấy nơi...
(Vatican - Tứ Quyết SJ)
Thánh Giuse làm Cha nuôi của Con Thiên Chúa trong âm thầm Thánh Giuse đã thực thi vai trò ...(Vatican - Tứ Quyết SJ)
Một số lởi tiên tri và sứ điệp quan trọng của Đức Bà Amsterdam
(Vatican - Linh Tiến Khải)
Hát Mùa Giáng Sinh
Hồi xưa, trong năm phụng vụ, có tất cả 11 ngày lễ trọng và buộc ...
(Nguyễn Ngọc Sáng)
Virtual Reality Tour of
the Basilica of Saint Peter.
Virtual Reality Tour of
the Sistine Chapel.

  Sinh Hoạt Giáo Xứ

Bản Tin Mục Vụ

Sinh hoạt giáo xứ trong tuần

Phong Trào Cursillo

Giáo phận Orlando

Nhạc Thánh Ca

Soạn cho piano

Bản Đồ Chỉ Dẫn

Đường đến giáo xứ

  Hình Ảnh Sinh Hoạt

Lễ Tân Niên 2018

Lễ Giao Thừa 2018

Lễ Tro năm 2018

10 năm linh mục cha phó