13-5-2018: Rước lễ lần đầu 2018
13-5-2018: Rước lễ lần đầu 2018
12-5-2018: Tĩnh tâm Rước lễ lần đầu 2018
12-5-2018: Tĩnh tâm Rước lễ lần đầu 2018
06-5-2018: Kiệu Tháng Hoa 2018
06-5-2018: Kiệu Tháng Hoa 2018
31-3-2018: Lễ Phục Sinh năm 2018
31-3-2018: Lễ Phục Sinh năm 2018
  • TÂM TÌNH MỤC TỬ: Quý ông bà và anh chị em thân mến trong bình ...
  • Ý Cầu nguyện của Đức Thánh Cha: Xin Ơn cho Người Cao Niên: Để thành phần cao niên...
  • Bài đọc Chúa Nhật: Năm B Ngày thường: Năm chẳn (2) -- GKPV 2 Mùa Phục Sinh 6 ...

  Tin Giáo Xứ

ĐTC Phanxicô: Tham dự Thánh lễ để sống như Kitô hữu hơn Trong bài giáo lý cuối cùng về Thánh lễ ...(Vatican - Hồng Thủy)
Can đảm và kiên trì cầu nguyện Cần cầu nguyện trong tâm tình con thảo với Thiên Chúa là Cha...(Vatican - Tứ Quyết SJ)
Một số lởi tiên tri và sứ điệp quan trọng của Đức Bà Amsterdam
(Vatican - Linh Tiến Khải)
Chuyện Chúa Làm
Chữ “ngờ” dễ đọc và dễ viết. Hôm nay tôi không “ngờ” một chữ “ngờ” ... (Nguyễn Ngọc Sáng)
Virtual Reality Tour of
the Basilica of Saint Peter.
Virtual Reality Tour of
the Sistine Chapel.

  Sinh Hoạt Giáo Xứ

Bản Tin Mục Vụ

Sinh hoạt giáo xứ trong tuần

Phong Trào Cursillo

Giáo phận Orlando

Nhạc Thánh Ca

Soạn cho piano

Bản Đồ Chỉ Dẫn

Đường đến giáo xứ

  Hình Ảnh Sinh Hoạt

Thêm Sức 2018

Dâng hoa 2018

Lễ Lá năm 2018

Làm sạch đẹp giáo xứ