18-6-2018: Mừng Ngân Khánh Giáo Phận
03-6-2018: Tham Gia chầu Thánh Thể ở Giáo Phận
03-6-2018: Ghi danh năm học 2018-2019
20-5-2018: Lễ Bế Giảng năm học 2017-2018
20-5-2018: Lễ Bế Giảng năm học 2017-2018 - Ban Điều Hành
20-5-2018: Lễ Bế Giảng năm học 2017-2018
  • TÂM TÌNH CHA XỨ: Quý ông bà và anh chị em thân mến trong,...
  • Ý Cầu nguyện của Đức Thánh Cha: Xin Ơn cho Người Cao Niên: Để thành phần cao niên...
  • Bài đọc Chúa Nhật: Năm B Ngày thường: Năm chẳn (2) -- GKPV 2 Mùa Phục Sinh 6 ...

  Tin Giáo Xứ

ĐTC Phanxicô: Tham dự Thánh lễ để sống như Kitô hữu hơn Trong bài giáo lý cuối cùng về Thánh lễ ...(Vatican - Hồng Thủy)
Can đảm và kiên trì cầu nguyện Cần cầu nguyện trong tâm tình con thảo với Thiên Chúa là Cha...(Vatican - Tứ Quyết SJ)
Một số lởi tiên tri và sứ điệp quan trọng của Đức Bà Amsterdam
(Vatican - Linh Tiến Khải)
Chuyện Chúa Làm
Chữ “ngờ” dễ đọc và dễ viết. Hôm nay tôi không “ngờ” một chữ “ngờ” ...
Virtual Reality Tour of
the Basilica of Saint Peter.
Virtual Reality Tour of
the Sistine Chapel.

  Sinh Hoạt Giáo Xứ

Bản Tin Mục Vụ

Sinh hoạt giáo xứ trong tuần

Phong Trào Cursillo

Giáo phận Orlando

Nhạc Thánh Ca

Soạn cho piano

Bản Đồ Chỉ Dẫn

Đường đến giáo xứ

  Hình Ảnh Sinh Hoạt

Kim Khánh Giáo Phận

Kiệu Thánh Thể 2018

Thêm Sức 2018

Dâng hoa 2018