Bản Tin Mục Vụ
Sinh hoạt GX
Giờ Thánh Lễ
Mass Schedule
Thánh Lễ Online
Online Mass
Trường Thánh
Trần Văn Thiện
Bản Đồ Chỉ Dẫn
Map & Direction
Facebook
Giáo Xứ
THÔNG CÁO CỦA TRƯỜNG THÁNH TRẦN VĂN THIỆN

◊ Các lớp Giáo Lý và Việt Ngữ sẽ học trực tuyến vào ngày thứ bảy. Giờ học:
  •  Giáo Lý: 1:05PM - 2:20PM  •  Việt Ngữ: 2:30PM - 4:30PM
◊ Click here to see Zoom links for all classes:
◊ Go to virtual school:
  https://tranvanthienschool.philipminhparish.org/cms

Chương Trình MCO Plus
Làm Chúa Hiển Nhiên Dành cho học sinh lớp 11 & 12

MCO Plus là một chương trình hai năm dành cho học sinh lớp 11 và 12 trung học. Mục đích của chương trình là Mục đích của chương trình là giúp học sinh đào sâu về một số điều của Giáo Huấn Đạo Công Giáo, tạo tình thân với giới trẻ của Giáo Xứ Thánh Philiphê Phan Văn Minh... Xem Tiếp

  Linh Mục Quản Nhiệm

Cha Chánh Xứ
Giuse Nguyễn
Thanh Châu
Cha Phó Xứ
Micae Phạm
Ngọc Trác, CRM
Cha Cố
Phêrô Hoàng
Xuân Nghiêm
Thầy Phó Tế
Đaminh Đặng
Văn Nước
05-7-2020: Lễ Ban Phép Thêm Sức 2020
05-7-2020: Lễ Ban Phép Thêm Sức 2020
05-7-2020: Lễ Ban Phép Thêm Sức 2020
14-6-2020: Rửa Tội Tân Tòng
14-6-2020: Rửa Tội Tân Tòng
14-6-2020: Rửa Tội Tân Tòng
  • TÂM TÌNH CHA XỨ: Quý ông bà và anh chị em thân mến trong bình ...
  • Ý Cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 6 năm 2020
  • Bài đọc Chúa Nhật: Năm A
    Ngày thường: Năm Chẳn (2) GKPV: 1

  Tin Giáo Xứ

  Tin Vatican

  Tin Giáo Hội

  Hình Ảnh Sinh Hoạt