Thánh Lễ Trực Tuyến Giáo Xứ

Quí vị có thể xem Thánh Lễ trực tuyến của giáo xứ vào lúc 10:00 sáng Chúa Nhật qua các trang mạng: