Ý Chỉ Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha Tháng 2 năm 2024

Cầu Cho Các Giáo Xứ Chúng ta hãy cầu nguyện Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo xứ, biết đặt sự hiệp thông làm trung tâm, để ngày càng trở nên những cộng đoàn đức tin, huynh đệ và mở ra đón tiếp những ai thiếu thốn nhất.