Thánh Lễ Mồng Hai
Sáng Chúa nhật 26-1-2020, Giáo xứ đã cử hành thánh lễ Mồng hai
tại hội trường của Hội Chợ Tết.