Lễ Tro 2020
Hình ảnh lễ Tro năm 2020 thứ tư 26 tháng 2 năm 2020 tại giáo xứ thánh Minh.