Thánh Lễ Giao Thừa
Tối thứ sáu 24-1-2020, Giáo xứ tưng bừng cử hành thánh lễ Giao thừa, do Đức Cha John Noonan chủ tế
cùng với các linh mục Việt Nam đồng tế với Ngài.