Ngày Chúa nhật 1 tháng 12 năm 2019 Giáo xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh
long trọng mừng kỷ niệm

15 năm thành lập giáo xứ và 30 năm thụ phong linh mục của cha chánh xứ.