Walkathon 2018
Ngày thứ bảy 20 tháng 10,2018, cuộc đi walkathon được tổ chức tại Holden Park do trường thánh Trần Văn Thiện phối hợp với đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể thực hiện.

Picnic giáo xứ 2018
Ngày Chúa nhật 21 tháng 10,2018, picnic dành cho giáo xứ được tổ chức trong khuôn viên nhà thờ với những trò chơi và sinh hoạt đầy ấm cúng.