Thi làm hang đá 2018
Ngày thứ bảy 15 tháng 12,2018, cuộc thi làm "hang đá Giáng Sinh" dành cho các em học sinh đã được trường Thánh Trần Văn Thiện tổ chức. Cuộc thi đã được sự hưởng ứng nồng nhiệt của các em, với sự hướng dẫn và trợ giúp của thầy cô và phụ huynh.