Thánh Ca Giáng Sinh 2018
Đại Hội Thánh Ca Giáng Sinh năm 2018 đã được tổ chức
đêm Chúa Nhật 16 tháng 12 năm 2018 tại thánh đường giáo xứ: