Kim khánh giáo phận Orlando
1968 - 2018
Ngày thứ hai 18 tháng 6,2018
Đức Cha John Noonan đã cử hành thánh lễ tạ ơn mừng kim khánh giáo phận.