Làm sạch giáo xứ

Ngày thứ bảy 10 tháng 3 năm 2018, giáo xứ đã tổ chức buổi làm "sạch đẹp giáo xứ" để chuẩn bị đón mừng đại lễ Phục Sinh.