Dâng hoa năm 2018
Chúa nhật 6 tháng 5 năm 2018,
giáo xứ Thánh Minh Orlando có tổ chức nghi thức dâng hoa kính Đức Mẹ.