Thánh Ca Giáng Sinh
tại Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando
vào tối 17 tháng 12 năm 2017