Legio Mariae 2017

Chiều thứ sáu 8-12-2017, hội viên hội Đạo Binh Đức Mẹ (Legio Mariae) đã tụ tập để đọc kinh và lặp lại tuyên khấn nhân ngày lễ bổn mạng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.