Lễ Truyền Phép 2017
tại Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando
Tối thứ năm 13 tháng 4 năm 2017, giáo xứ đã cử hành lễ Truyền Phép bao gồm nghi thức Rửa chân, thánh lễ và kiệu Mình Chúa. Sau lễ, có giờ chầu Thánh Thể tới khuya.