Lễ Phục Sinh 2017
tại Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando
Tối thứ bảy 15 tháng 4 năm 2017, giáo xứ đã cử hành lễ Vọng Phục Sinh. Trong nghi thức, cha đã làm phép lửa, làm phép nến, và rửa tội tân tòng