Đàng Thánh Giá ngoài trời
tại Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando
Chiều thứ bảy 8 tháng 4 năm 2017, đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đã tổ chức cuộc đi đàng Thánh Giá ngoài trời, trong khuôn viên giáo xứ.