Ý Chỉ Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha tháng 8 năm 2017
Xin Ơn cho thành phần Họa Sĩ – Để thành phần họa sĩ trong thời đại chúng ta, nhờ tài khéo của họ, có thể giúp cho mọi người khám phá thấy vẻ đẹp của thiên nhiên tạo vật.