Ý Chỉ Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha tháng 5 năm 2017
Cầu cho cho các Kitô hữu ở châu Phi, theo gương của Chúa Giêsu nhân từ để họ làm chứng ngôn cho sự hòa giải, công lý và hòa bình.