Ý Chỉ Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha tháng 3 năm 2019
Ý chỉ chung: CẦƯ CHO CÁC CỘNG ĐỒNG KITÔ HỮU

Cầu cho các cộng đồng Kitô hữu, nhất là những người bị bắt bớ, cảm nhận được sự gần gũi với Đức Kitô và nhân quyền của họ được tôn trọng.