TÂM TÌNH MỤC TỬ

Quý ông bà và anh chị em thân mến trong bình an Chúa Kitô.

Mỗi tuần, Giáo Phận đều gởi cho tôi bản tường trình về việc đóng góp của quý ông bà và anh chị em cho chương trình Our Catholic Appeal của Đức Cha. Năm nay, trong tổng số 865 gia đình trong giáo xứ, 312 gia đình hứa đóng góp với số tiền là $127,868. Nếu tính theo phần trăm thì chỉ có 36 % gia đình trong giáo xứ hứa đóng góp. Trong số tiền hứa này, Giáo Phận đã thu được $108,973. Tôi tha thiết mời gọi những ai đã hứa, xin vui lòng thực thi lời hứa này để mang lại hiệu quả cho công việc của Giáo Hội qua Giáo Phận. Những gia đình chưa đóng góp, xin quảng đại chia sẻ phần mình cùng với các anh chị em trong giáo xứ. Xin chân thành cảm ơn sự quảng đại hy sinh của các gia đình đã hứa để giúp Đức Giám Mục Giáo Phận thực thi những công việc hành chánh và bác ái cho toàn Giáo Phận.

Đồng thời, sau hơn 11 năm, Chương trình Alive In Christ (Sức Sống Trong Đức Kitô) năm 2007 đã chấm dứt. Những gia đình đang quảng đại đóng góp cho chương trình này, xin vui lòng gởi về Giáo xứ thay vì Giáo Phận. Tôi xin chân thành cảm tạ các gia đình đã quảng đại đáp lại lời mời gọi và hy sinh giúp cho những công việc của Giáo Hội qua Giáo Phận là Giáo Hội địa phương. Xin Thiên Chúa là Đấng đại lượng và luôn an bài cuộc đời của chúng ta trong tình yêu thương của Người ban muôn ơn lành trên quý ông bà và anh chị em vì lòng chân tình của mỗi người đã đáp trả lời mời gọi kết hợp với Chúa trong đức tin, đức cậy và đức mến.

Trong tuần qua, tôi có dịp đọc bài suy niệm của Linh Mục Nguyễn Vũ Việt, Quản Nhiệm Giáo Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại St. Petersburg, Florida. Xin được chia sẻ cùng với ông bà và anh chị em để cùng suy niệm.

Trong thánh Mân Côi này, xin mỗi người chúng ta siêng năng lần chuỗi Mân Côi cho Giáo Hội, cho sự hòa bình thế giới và bình an cho mỗi gia đình chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, luôn ban ơn lành trên từng gia đình, từng người và giáo xứ chúng ta.

Lm Giuse Nguyễn Thanh Châu
Chánh xứ