TÂM TÌNH MỤC TỬ
Quý ông bà và anh chị em thân mến trong tình yêu Chúa Kitô.

Trong thời Giáo Hội sơ khai, Mùa Chay là giai đoạn/thời gian hàng năm để các người dự tòng chuẩn bị lãnh nhận ơn cứu độ trong Chúa Kitô qua các bí tích Khai Tâm (Thánh Tẩy, Thêm Sức, Thánh Thể) trong đêm Vọng Phục Sinh. Qua các bí tích Khai Tâm này, họ được hiệp thông trọn vẹn trong đời sống Hội Thánh Công Giáo. Hội Thánh dùng 40 ngày mùa Chay thánh để thanh luyện và soi sáng cho các anh chị em dự tòng đang ước ao gia nhập Hội Thánh Chúa.

Trong thời gian chuẩn bị trước mùa Chay thánh, các người tìm hiểu về đạo Chúa đã tham dự Nghi Thức Gia Nhập Hàng Dự Tòng (Rite of Acceptance into the Order of Catechumen) để chính thức tuyên bố sự ao ước của họ để học hỏi và tập sống đời sống của Hội Thánh Công Giáo.

Bắt đầu mùa Chay thánh, Hội Thánh, qua Đức Giám Mục tại địa phương, tuyển chọn các dự tòng qua Nghi Thức Tuyển Chọn (Rite of Election) khởi sự giai đoạn chuẩn bị cho việc lãnh nhận các bí tích Khai Tâm trong lễ Vọng Phục Sinh. Để được tuyển chọn bởi Đức Giám Mục là đấng nhân danh Hội Thánh, các dự tòng phải được cộng đoàn dân Chúa qua Nghi Thức Tiến Cử tại giáo xứ. Vì thế cộng đoàn dân Chúa có trách nhiệm xác nhận, nâng đỡ và cầu nguyện cho các dự tòng.

Trong Nghi Thức Tiến Cử, sau khi cha mẹ đỡ đầu xác nhận sự sẵn sàng của các dự tòng, vị chủ tế mời cộng đoàn dân Chúa đứng lên để nói lên trách nhiệm, nâng đỡ và cầu nguyện của mình qua lời hứa:

Anh chị em thân mến, những dự tòng này được trao phó cho chúng ta trong Chúa. Anh chị em có hứa tiếp tục nâng đỡ họ gia tăng sự hiểu biết và yêu mến Chúa Kitô, khi họ tiếp tục cuộc hành trình đức tin của họ, bằng sự ân cần săn sóc và gương sống đạo đức không?

Anh chị em có hứa cầu nguyện cho quý dự tòng này và khích lệ họ trong giai đoạn chuẩn bị sau cùng này không?

Anh chị em có hứa đón nhận quý dự tòng này vào trong Giáo Hội và nhất là trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta bây giờ và sau khi họ lãnh nhận các bí tích Phục Sinh ban sự sống của Chúa không?

Những lời hứa trên nói lên sự ao ước của cộng đoàn dân Chúa muốn phát triển Hội Thánh qua sứ mệnh rao giảng của mình. Những lời hứa này được thể hiện cách cụ thể và rõ ràng trong các nghi thức suốt mùa Chay cho các dự tòng mà giờ đây được gọi là Tuyển Nhân. Những Tuyển Nhân này sẽ phải đi qua những tuần lễ thanh luyện với 3 Nghi Thức Nghiệm Xét (Scrutinies). Qua những Nghi Thức này, các Tuyển Nhân nhờ vào lời cầu xin của cộng đoàn dân Chúa để Thiên Chúa ban cho họ sức mạnh vượt qua những ảnh hưởng của thần dữ đang trói chặt họ, hầu được giải thoát và tiến đến ân sủng của Thiên Chúa.

Qua Nghi Thức trao ban Kinh Tin Kính và Kinh Lạy Cha, Hội Thánh trao kho tàng quý giá trong niềm tin và đời sống cầu nguyện. Như thế, cùng với cộng đoàn dân Chúa họ luôn tin tưởng vào ơn cứu độ của Chúa Kitô và liên kết với Người qua lời kinh nguyện mỗi ngày.

Quý Tuyển Nhân trong mùa Chay thánh này rất cần sự nâng đỡ, khích lệ và đặc biệt là lời cầu nguyện của chúng ta, của cộng đoàn dân Chúa là Hội Thánh của Chúa Kitô. Chúng ta cũng cần lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của nhau, để như các Tuyển Nhân, chúng ta cũng được thanh luyện qua các phương thế cầu nguyện, ăn chay hãm mình, bố thí và nhờ ơn Chúa soi sáng chúng ta cũng được giải thoát và được dẫn tới và cảm nghiệm ơn cứu độ toàn vẹn trong Chúa Kitô Phục Sinh.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Kitô cho 3 môn đệ nếm thử vinh quang của Thiên Chúa qua sự biến hình của Người. Để được sống trong vinh quang Thiên Chúa, Người mời gọi mọi người phải từ bỏ những gì níu kéo cuộc đời để tiến đến trong đời sống như ông Abraham. Chúa Giêsu cũng nhắc nhở các môn đệ sự đau khổ, sự chết Người sẽ phải chịu để tiến đến sự sống mới.

Khi chúng ta cầu nguyện cho các Tuyển Nhân được thêm sức mạnh, chúng ta cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta được tràn đầy sức mạnh và ơn khôn ngoan để vượt qua những cản trở và tiến đi trên con đường an vui hạnh phúc mà Thiên Chúa muốn trao ban. Nguyện chúc quý ông bà và anh chị em mùa Chay thánh thiện và tràn đầy ơn thánh.

Lm. Giuse Nguyễn Thanh Châu