TÂM TÌNH MỤC TỬ

Quý ông bà và anh chị em thân mến trong bình an Chúa Kitô.

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta long trọng cử hành Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Corpus Christi). Khi nói đến Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta liên tưởng Bí Tích Thánh Thể là sự hiến mình của Chúa Giêsu Kitô trên thập giá để làm hy tế dâng về Thiên Chúa Cha. Sự hiến thân làm hy lễ của Chúa Giêsu Kitô nói lên một tình yêu trọn vẹn cho nhân loại và mang lại ơn cứu độ cho muôn người. Trong lời kinh Tiền Tụng II của Chúa Nhật Thường Niên, Giáo Hội tuyên xưng: “Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã muốn sinh ra làm con Đức Trinh Nữ. Người đã chịu khổ hình thập giá để giải thoát chúng con khỏi chết muôn đời, và từ cõi chết sống lại, Người ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh.”

Một trong những hình ảnh nói ám chỉ Bí Tích Thánh Thể được dùng để diễn tả sự hy sinh trọn vẹn vì tình yêu là hình chim bồ nông (pelican) tự mổ thân mình để lấy máu nuôi sống đàn con. Hình ảnh này thường được thấy khắc tại các bàn thờ.

Biểu tượng chim bồ nông mẹ nuôi đàn con đã có trước thời Giáo Hội sơ khai. Hình ảnh này cho thấy chim bồ nông mẹ đã dùng mỏ cứng của mình để cắn vào ngực cho dòng máu chảy ra nuôi đàn chim con đang đói khát. Như thế, chim mẹ đã hy sinh sự sống mình để cứu vớt nuôi sống đàn con.

Theo truyền thống này, chúng ta cũng dễ hiểu tại sao những Kitô hữu thời sơ khai đã biến hình ảnh này để biểu hiệu Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta đã hiến mạng sống mình để cho nhân loại được cứu độ và tha thứ qua sự chết và sống lại của Người. Chúng ta đã chết cho tội và được cứu thoát vào cuộc sống mới nhờ máu Chúa Giêsu Kitô. Như thế, Chúa Kitô vẫn tiếp tục nuôi dưỡng nhân loại bằng chính Mình và Máu Người trong phép Thánh Thể.

Mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ và lãnh nhận Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta cũng được mời gọi tham dự vào sự hiến thân của Chúa Kitô cho nhân loại. Cố Linh mục Đỗ Văn Lực, O.P. đã viết: “Sở dĩ Thánh Thể có một năng lực vô cùng lớn lao vì Thần Khí đã biến đổi Mình Máu con người phục sinh của Chúa Giêsu thành của ăn nuôi sống dân Chúa. Như thế, khi rước Mình Máu Chúa, con người đón nhận vào huyết mạch sự sống Thiên Chúa và trở nên một với Người. Như thế, Chúa không chỉ hiện diện trong Thánh thể, nhưng trong chính con người đã ăn thịt và uống máu Người. Sự sống con người được hòa nhập và trở thành một với Chúa (x. Ga 6,56-57). Không còn phân biệt đâu là Chúa, đâu là dân Chúa nữa (x. Ga 6,57) . . . . . . Sự sống đó thấm sâu vào tận xương tủy và kéo dài đến đời đời. . . . . . Thánh Thể còn có khả năng quy tụ tất cả tín hữu và làm cho họ trở thành một thực tại lớn lao trên thế giới hôm nay và tương lai (Our Sunday Visitor's En-cyclopedia of Catholic Doctrine, ed. by Russell Shaw, p. 207 : "Thánh Thể làm cho Giáo hội trở thành một cộng đoàn tín hữu, Dân Thiên Chúa, khiến Giáo hội thành toàn như thành đô Thiên Chúa, Giêrusalem mới."). Con mắt đức tin nhìn thấy những nét cực kỳ huyền diệu và sức mạnh vô song của Thánh Thể đang hoạt động trong cộng đoàn Dân Chúa và biến Giáo hội thành một chứng nhân và trung gian hòa giải giữa nhân loại. . . . . . Khi rước lấy Thánh Thể, Kitô hữu trở thành Thánh Thể giữa trần gian. Họ có mặt ở đâu, Thánh Thể hiện diện ở đó. Thật vậy, "tất cả bản tính nội tại của Giáo hội đều được mạc khải trong Thánh Thể. Khi tham dự các Mầu Nhiệm Thánh, các tín hữu trở thành ‘các người thân thuộc' của Chúa Kitô. Đồng thời, ngay từ bây giờ họ cảm nghiệm trước công cuộc thần linh hóa trong giao ước đang nối kết bền chặt thiên tính với nhân tính" (Gioan Phaolô II: Tông thư Orientale Lumen, 02/05/1995) Thật là tuyệt vời!”

Thánh Augstinô đã nói: “Chúng ta trở nên những gì chúng ta lãnh nhận.” Khi chúng ta đến lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Đấng đã hiến thân cho nhân loại, thì sự hiến thân cũng được đòi hỏi nơi chính mỗi Kitô hữu. Chúng ta không chỉ tới tham dự để lãnh nhận, để ăn và uống mà không có sự hy sinh và cho đi nơi chúng ta. Thánh Thể đòi hỏi người Kitô hữu một sự cho đi chính mình để nuôi dưỡng cho cả trần gian.

Trong tâm tình của lễ Mình và Máu Thánh Chúa, tôi xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã nỗ lực hy sinh cho sự phát triển và hiệp nhất của giáo xứ này. Sự quảng hiến thân của quý vị, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ quét dọn vệ sinh cho đến việc mục vụ , từ việc nấu nướng cho đến việc giáo dục, đã cho thấy sức sống của Đức Kitô trong mỗi chúng ta. Xin Thiên Chúa luôn hướng dẫn quý vị tới sự vẹn toàn trong Người.

Cách đây 2 tuần, giáo xứ chúng ta đã có cuộc bầu cử để tuyển chọn cho chức vụ Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch trong Hội Đồng Mục Vụ. Xin chân thành cảm ơn 6 ứng viên đã nhận lời để phục vụ cộng đoàn Dân Chúa. Qua cuộc tuyển cử qua với số phiếu cao nhất, quý ông bà và anh chị em đã chọn: ông Đaminh Chu Quang Điện, Chủ Tịch và ông Giuse Đỗ Hùng Anh, Phó Chủ Tịch. Xin chân thành sự tín nhiệm của quý ông bà và anh chị em. Xin cám ơn 2 ông đã quảng đại nhận lời mời và sự tín nhiệm của các tín hữu để phục vụ giáo xứ. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn 2 ông trong nhiêm kỳ phục vụ.

Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa luôn kết hợp chúng ta trong sự hiệp nhất và gia tăng ân sủng cho chúng ta để chúng ta luôn là dân thánh của Người.

Lm. Giuse Nguyễn Thanh Châu
Chánh xứ