Văn Phòng Giáo Xứ

Địa Chỉ Nhà Thờ:   15 W. Par Street, Orlando, FL 32804
Địa chỉ văn phòng giáo xứ:   297 W. Par Street, Orlando, FL 32804
Phone:   407-896-4210
Fax:   407-896-4211
Email:  vanphong@philipminhparish.org
Trường hợp khẩn cấp:  Xin gọi số 407-350-0224

Bảo trợ, Quảng Cáo và các chi tiết khác:
   Xin liên lạc bằng e-mail hoặc điền vào mẫu đơn dưới đây:

Liên Lạc
Tên:

Họ:

Email:
Nội Dung (Comments):