LỊCH PHỤNG VỤ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm C
Ngày thường: Năm Lẻ (1) -- GKPV 4
Mùa Thường Niên 20

19/8 Thứ Hai: Thánh Gioan Ơđơ, Linh mục Tl 2:11-19; Mt 19:16-22
20/8 Thứ Ba: Thánh Bênađô, Viễn phụ, Tiến sĩ Tl 6:11-24a; Mt 19:23-30
21/8 Thứ Tư: Thánh Piô X, Giáo hoàng Tl 9:6-15; Mt 20:1-16
22/8 Thứ Năm: Đức Maria Nữ Vương Tl 11:29-39a; Mt 22:1-14
23/8 Thứ Sáu: Thánh Rôxa Lima, Trinh nữ R 1:1,3-6,14b-16,22; Mt 22:34-40
24/8 Thứ Bảy: THÁNH BATÔLÔMÊÔ, Tông đồ Kh 21:9b-14; Ga 1:45-51
25/8 CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN Is 66:18-21; Dt 12:5-7,11-13; Lc 13:22-30