Lịch Phụng vụ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm B
Ngày thường: Năm chẵn (2) -- GKPV 1
Mùa Chay 5 - Kính Thánh Giuse

19/3 Thứ Hai:THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA 2 Sm 7:4-5a,12-14a,16; Rm 4:13,16-18,22; Mt 1:16,18-21
20/3 Thứ Ba: Ds 21:4-9; Ga 8:21-30
21/3 Thứ Tư: Đn 3:14-20,91-92,95; Ga 8:31-42
22/3 Thứ Năm: St 17:3-9; Ga 8:51-59
23/3 Thứ Sáu: Thánh Turibiô Môgrôvêjô, Giám mục Gr 20;10-13; Ga 10:31-42
24/6 Thứ Bảy: Ed 37:21-28; Ga 11:45-57
25/3 CHÚA NHẬT LỄ LÁ-- TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA KITÔ Is 50:4-7; Pl 2:6-11; Mc 14:1-15,47