Lịch Phụng vụ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm B
Ngày thường: Năm chẵn (2) -- GKPV 1
Mùa Phục Sinh 3

23/4 Thứ Hai: Thánh Giogiô, Tử đạo Thánh Ađanbetô, Giám mục, Tử đạo Cv 11:19-26 ; Ga 10:22-30
24/4 Thứ Ba: Thánh Phiđen Díchmarinhgân, Lm Cv 11:19-26; Ga 10:22-30
25/4 Thứ Tư: THÁNH MÁCCÔ, TÁC GIẢ PHÚC ÂM 1 Pr 5:5b-14; Mc 16:15-20
26/4 Thứ Năm: Cv 13:13-25; Ga 13:16-20
27/4 Thứ Sáu: Cv 13:26-33; Ga 14:1-6
28/4 Thứ Bảy: Thánh Phêrô Samen, Linh mục Thánh Luy Maria đờ Môngpho, LM Cv 13:44-52; Ga 14:7-14
29/4 CHÚA NHẬT V PHỤC SINH Cv 9:26-31; 1 Ga 3:18-24; Ga 15:1-8