LỊCH PHỤNG VỤ
Bài đọc Chúa Nhật: Năm C
Ngày thường: Năm Lẻ (1) -- GKPV 1
Mùa Phục Sinh 5—Tháng Hoa kính Đức Mẹ

20/5 Thứ Hai: Thánh Bênađinô Xiêna, Linh mục Cv4:5-18; Ga 14:21-26
21/5 Thứ Ba: Thánh Kitôphôtô Magalanê, Linh mục, và Các Bạn Tử Đạo Cv 14:19-28; Ga 14:27-31a
22/5 Thứ Tư: Thánh Rita Cascia, Nữ tu Cv 15:1-6; Ga 15:1-8
23/5 Thứ Năm: Cv 15:7-21; Ga 15:9-11
24/5 Thứ Sáu: Cv 15:22-31; Ga 15:12-17
25/5 Thứ Bảy: Thánh Bê-đa khả kính, Linh mục, Tiến sĩ Thánh Ghêrôriô VII, Giáo hoàng Thánh Maria Mađalêna Pátdi, Trinh nữ Cv 16:1-10; Ga 15:18-21
26/5 CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH Cv 15:1-2,22-29; Kh 21:10-14,22-23; Ga 14:23-29